Giới thiệu Hiệp Hội Bất Động sản tỉnh Bình Dương

Hiệp hội Bất động sản Bình Dương thành lập ngày 29/12/2016 theo Quyết định số 3659/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Hiệp hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các hội viên, hỗ trợ nhau về chuyên môn, kiến thức pháp luật trong lĩnh vực bất động sản, nâng cao hiệu quả quản trị dự án và kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; làm cầu nối giữa các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản với cơ quan Nhà nước; tham gia tư vấn, phản biện cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tính tới cuối năm 2016, Hiệp hội hiện có 116 hội viên.

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ I (2017-2022). Đó là vận động các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trụ sở hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia làm hội viên của Hiệp hội, phấn đấu cuối nhiệm kỳ sẽ có ít nhất 50% số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh tham gia vào Hiệp hội; tiếp nhận, tập hợp ý kiến của hội viên và làm người đại diện cho hội viên để kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản; tuyên truyền, hướng dẫn hội viên hiểu và chấp hành đúng pháp luật liên quan đến ngành bất động sản; thúc đẩy hợp tác, liên kết trong và ngoài hội; cung cấp thông tin cho các hội viên về việc đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Bình Dương nhiệm kỳ I (2017-2022) gồm 12 thành viên, ông Trần Khắc Thạch – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội Bất động sản Việt Nam được bầu làm Chủ tịch.

Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2022

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06B/2017/QĐ- HH BĐSBD ngày 25/04/2017 của Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản

tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ I (2017-2022)

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤNHIỆM VỤGHI CHÚ
1Ông Trần Khắc Thạch

Sinh năm 1957, Quê quán: Hà Tĩnh.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương – Ủy viên Thường vụ

 

– Chủ tịch Hiệp hội là đại diện pháp luật của Hiệp hội, Phụ trách toàn diện công tác Hiệp hội, là chủ tài khoản của Hiệp hội, có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ của Hiệp hội và các quy định của khác của HIệp hội.

– Chủ tịch Hiệp hội trực tiếp chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành và Ban Thường vụ, phân công các thành viên Ban Chấp hành triển khai thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội, Hội nghị thường niên và các Quyết định của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội.

– Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; công tác thông tin truyền thông, quan hệ với các cơ quan Nhà nước, quan hệ đối ngoại và các hoạt động lớn của Hiệp hội.

– Phụ trách chung địa bàn thành phố Thủ Dầu Một

Nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

 

2Ông Phạm Ngọc ThuậnPhó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương – Ủy viên Thường vụ.– Giúp Chủ tịch chỉ đạo các công tác:

+ Kế hoạch, hoạt động thu chi tài chính.

+ Tổ chức bộ máy và phát triển bộ máy.

– Công tác quan hệ Quốc tế.

– Phụ trách chung địa bàn: thị xã Bến Cát, Huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng.

– Thay mặt Chủ tịch Hiệp hội khi vắng mặt hoặc ủy quyền.

–  Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hiệp hội giao.

Tổng giám đốc Tổng công ty Becamex IDC

3Ông Phan Cao PhúcPhó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương – Ủy viên Thường vụ.– Giúp Chủ tịch chỉ đạo các công tác:

+ Hoạt động thường xuyên của Hiệp hội.

+ Hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

+ Công tác đào tạo – Hội thảo.

+ Công tác Xây dựng dữ liệu thị trường bất động sản của tỉnh Bình Dương của cả nước và thế giới.

– Phụ trách chung địa bàn Thị xã Thuận An, Thị xã Dĩ An.

– Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hiệp hội giao.

Nguyên trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường Bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
4Ông Võ Đình NgọcPhó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương – Ủy viên Thường vụ.– Giúp Chủ tịch chỉ đạo các công tác:

+ Công tác phát triển Hội viên; Hội phí.

+ Công tác Phản biện xã hội.

+ Nghiên cứu đề xuất đề án thành lập Quỹ đầu tư Bất động sản.

– Phụ trách chung địa bàn thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo.

– Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch giao.

 

Giám đốc công ty Uniland

(Thuộc U&I Group)

5Ông Nguyễn Hoàn VũTrưởng Ban kiểm tra Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương – Ủy viên Thường vụ.– Tham mưu cho Ban lãnh đạo và tổ chức thực hiện các công tác:

+ Công tác quan hệ trong nước và trong tỉnh.

+ Công tác kiểm tra.

+ Phát triển hoạt động của Hiệp hội trong các dự án, các doanh nghiệp bất động sản có yếu tố nước ngoài.

– Điều hành hoạt động của Ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và các quy định khác.

– Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hiệp hội giao.

Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC

6Ông Nguyễn Hữu NghĩaTổng thư ký Hiệp hội  Bất động sản tỉnh Bình Dương– Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng hoặc trực tiếp điều hành công tác của Văn phòng Hiệp hội.

– Giúp cho Ban lãnh đạo Hiệp hội trực tiếp điều hành các hoạt động thường xuyên hàng ngày của Hiệp hội; Tổng hợp tình hình hoạt động của Hiệp hội và báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm theo Nghị Quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội.

– Theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của Hội viên theo các Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành; đề xuất và báo cáo Ban lãnh đạo Hiệp hội về biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo thực hiện.

– Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hiệp hội giao.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đất Bình Dương

7Ông Đoàn Văn ThuậnỦy viên Ban chấp hành  Hiệp hội  Bất động sản tỉnh Bình Dương– Tham mưu cho Ban lãnh đạo và tổ chức thực hiện các công tác:

+ Phát triển tổ chức, Bộ máy của Hiệp hội

+ Tạo nguồn thu của Hiệp hội.

– Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hiệp hội giao.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương Becamex TDC (công ty con của Tổng công ty Becamex IDC)

8Phan Văn CưỦy viên Ban chấp hành  Hiệp hội  Bất động sản tỉnh Bình Dương– Tham mưu cho Ban lãnh đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một, huyện Phú Giáo:

+ Công tác theo dõi tổng hợp và phản ánh các đề xuất từ các dự án Bất động sản (tổng hợp tình hình và đề xuất các biện pháp giải quyết).

+ Phát triển hội viên trên địa bàn (cá nhân và tổ chức).

– Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hiệp hội giao.

Phó Tổng giám đốc Công ty Biconsi

9Ông Chu Thanh HảiỦy viên Ban chấp hành  Hiệp hội  Bất động sản tỉnh Bình Dương– Tham mưu cho Ban lãnh đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An :

+ Công tác theo dõi tổng hợp và phản ánh các đề xuất từ các dự án Bất động sản (tổng hợp tình hình và đề xuất các biện pháp giải quyết).

+ Phát triển hội viên trên địa bàn (cá nhân và tổ chức).

– Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hiệp hội giao.

Giám đốc chi nhánh –  Công ty Cổ phần Dịch vụ – Thương mại và
 Xây dựng Địa ốc Kim Oanh

https://www.diaockimoanh.com.vn/
10Ông Nguyễn Bá KỳỦy viên Ban chấp hành  Hiệp hội  Bất động sản tỉnh Bình Dương– Tham mưu cho Ban lãnh đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên:

+ Công tác theo dõi tổng hợp và phản ánh các đề xuất từ các dự án Bất động sản (tổng hợp tình hình và đề xuất các biện pháp giải quyết).

+ Phát triển hội viên trên địa bàn (cá nhân và tổ chức).

– Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hiệp hội giao.

Giám đốc Công ty Phúc Đạt, Minh Quốc

http://phucdat.com.vn
11Ông Bùi Ngương PhongỦy viên Ban chấp hành  Hiệp hội  Bất động sản tỉnh Bình Dương– Tham mưu cho Ban lãnh đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn thị xã Dĩ An:

+ Công tác theo dõi tổng hợp và phản ánh các đề xuất từ các dự án Bất động sản (tổng hợp tình hình và đề xuất các biện pháp giải quyết).

+ Phát triển hội viên trên địa bàn (cá nhân và tổ chức).

– Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hiệp hội giao.

Giám đốc Công ty Bất động sản Lê Phong

http://lephongland.com.vn/
12Ông Nguyễn Thế SựỦy viên Ban chấp hành  Hiệp hội  Bất động sản tỉnh Bình Dương– Tham mưu cho Ban lãnh đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn thị xã Thuận An:

+ Công tác theo dõi tổng hợp và phản ánh các đề xuất từ các dự án Bất động sản (tổng hợp tình hình và đề xuất các biện pháp giải quyết).

+ Phát triển hội viên trên địa bàn (cá nhân và tổ chức).

– Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hiệp hội giao.

Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Quản lý dự án Bình Dương (công ty thuộc Tỉnh ủy)